Porozmawiaj z nami!

Co to jest?
Jak do nas trafić?

Technika w Katowicach

Technikum w Zespole Szkół Gastronomicznych

40-382 Katowice
ul. Roździeńska 25
tel. (032) 2569823
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik organizacji usług gastronomicznych
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • kucharz
 • kelner

(3 lata - technikum uzupełniające)

 • kucharz

Technikum w Zespole Szkół Komunikacyjnych i Ekonomicznych

40-861 Katowice
ul. Gliwicka 228
tel. (032) 2540626
przejdź do strony szkoły
 • technik mechanik: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
 • technik ekonomista: ekonomika i organizacja transportu

Technikum Nr 14 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3

40-395 Katowice
ul. Szopienicka 66
tel. (032) 2557225
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik ekonomista
 • technik górnictwa podziemnego

Technikum nr 6 w Zespole Szkół Hutniczo-Mechanicznych

40-387 Katowice
ul. 11 Listopada 13
tel. (032) 2569841
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik ekonomista

Technikum Odzieżowe Integracyjne w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących

40-326 Katowice
ul. Techników 11
tel. (032) 2566404
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik technologii odzieży

Technikum nr 16 w Zespole Szkół Nr 2

40-749 Katowice Murcki
ul. Goetla 2
tel. (032) 2556131
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik górnik

Technikum

40-870 Katowice
ul. B. Krzywoustego 13
tel. (032) 2543048, 2543650

Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

40-326 Katowice
ul. Techników 9
(032) 2566133
przejdź do strony szkoły
 • technik elektronik
 • technik geodeta
 • technik architektury krajobrazu

Technikum nr 15 w Zespole Szkół Nr 4

40-750 Katowice
ul. Tadeusza Boy'a Żeleńskiego 96
tel. (032) 2020011
przejdź do strony szkoły
 • technik ekonomista (specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych)
 • technik elektryk (szeroki profil)

Technikum

40-592 Katowice
ul. Mikołowska 131
tel. (032) 6096029
 • technik elektryk

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych

40-074 Katowice
ul. Raciborska 3
tel. (032) 2516801
przejdź do strony szkoły
 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa

Śląskie Techniczne Zakłądy Naukowe

40-086 Katowice
ul. Sokolska 26
tel. (032) 3511900
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik mechanik: komputerowe przygotowanie produkcji
 • technik elektryk: maszyny elektryczne
 • technik elektronik: systemy i sieci komputerowe
 • technik analityk
 • technik ochrony środowiska
 • technik mechatronik
 • technik teleinformatyk

Technikum Budowlane KPBP "Budus" S.A.

40-555 Katowice
ul. Rolna 43
tel. (032) 2521603, 2521851
przejdź do strony szkoły

Technikum w Zespole Szkół Budowlanych

40-326 Katowice
ul. Techników 7
tel. (032) 2566372
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik budownictwa
 • technik drogownictwa

Technikum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 R. Nr 2
tel. (032) 2028255, 2028677
przejdź do strony szkoły

technikum elektroniczne

 • systemy komputerowe

technikum fototechniczne

 • fototechnik

technikum uzupełniające dla Dorosłych

 • Technikum Elektroniczne
 • Technikum Technologii Drewna (meblarstwo)

Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych

40-358 Katowice
ul. Gen. J. Hallera 60
tel. (032) 2569934
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik handlowiec

(3 lata - technikum uzupełniające)

 • technik handlowiec

Technikum nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

40-671 Katowice
ul. Armii Krajowej 84
tel. (032) 2028463
przejdź do strony szkoły
 • technik poligraf (procesy introligatorskie, procesy przygotowawcze, procesy drukowania)

Technikum Nr 10 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego

40-384 Katowice
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 15
tel. (032) 2569469, 3518220
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

technik technologii żywności:

 • produkcja piekarsko-ciastkarska
 • cukiernictwo
 • przetwórstwo mięsne
 • analiza środków spożywczych

(3 lata) na podbudowie ZSZ:

 • technik technologii żywności: produkcja piekarsko-ciastkarska

technikum dla dorosłych(3 lata) na podbudowie ZSZ:

 • technik technologii żywności:
  • produkcja piekarsko-ciastkarska
  • przetwórstwo mięsne
 • technik technologii żywienia (2,5 roku): żywienie zbiorowe

Technikum nr 8 w Zespole Szkół Łączności

40-092 Katowice
ul. Mickiewicza 16
tel. (032) 2588314
przejdź do strony szkoły

(4 lata) na podbudowie gimnazjum

 • technik telekomunikacji - innowacja pedagogiczna "obronność i zarządzanie kryzysowe" - klasa mundurowa

Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego

40-092 Katowice
ul. Mickiewicza 16
tel.(32) 3530123
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik awionik
 • technik teleinformatyk

Technikum Hotelarskie przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego

40-092 Katowice
ul. św. Jacka 3
tel.(032) 2564115
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej

Technikum Fryzjerskie przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego

40-092 Katowice
ul. św. Jacka 3
tel.(032) 2564115
przejdź do strony szkoły

(4 lata)

 • technik usług fryzjerskich

Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

40-671 Katowice
ul. Armii Krajowej 84
tel. (032) 2028463
przejdź do strony szkoły
 • technik mechanik
 • technik poligraf

Technikum Górnicze dla Dorosłych

40-592 Katowice
ul. Mikołowska 131
tel. (032) 6096029

Technikum Nr 19 dla Dorosłych

40-395 Katowice
ul. Szopienicka 66
tel. (032) 2557225

(4 lata dla Dorosłych - na podbudowie gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej)

 • technik elektryk
 • technik ekonomista

(technikum uzupełniające - 3 lata dla Dorosłych na podbudowie ZSZ)

 • technik elektryk